view-משכנתא
Visualize your mortgage !


אודותהאתר נבנה מתוך הבנה שבשוק המשכנתאות הישראלי חסר לצרכן מידע רב שיכול היה לעזור לו בבחירת המשכנתא.
לצרכן שלוקח משכנתא אין היום הצגה מלאה של תנאי המשכנתא, ובעיקר התנהגות התשלומים לאורך זמן וההשפעה של מדד ופריים משתנים.
המידע לא קיים / מוסתר ע"י הבנקים, בד"כ בטענה שאי-אפשר לצפות את התנהגות המדד והפריים בעתיד.
עם זאת, לדעתנו, מידע שאינו מדויק ב- 100% עדיף על חוסר מידע כלל. לכן האתר מאפשר "לשחק" עם התנאים והתחזיות השונים, ולהבין את המשמעויות על המשכנתא.

היתרונות של האתר על מחשבונים אחרים והמידע הקיים היום:
1) הצגה ויזואלית ברורה ומיידית של תשלומי המשכנתא בכל חודש, בניגוד להצגת התשלום הראשון בלבד (ברוב המקרים) או טבלאות מספרים לא אינפורמטיביות במקרים אחרים.
2) שליטה על התנהגות הפריים והמדד לאורך כל תקופת המשכנתא. גם כאן ברוב המקרים הנתונים האלו מוזנחים לחלוטין, ובחלק מהמחשבונים המתקדמים ניתן לקבוע ערך בודד בלבד.
3) בחירה מתוך מגוון מסלולי משכנתא, כולל מסלולים בעלי ריבית משתנה.
4) הצגה מיידית של סכום התשלום הכולל בכל מסלול, ויכולת השוואה בין מסלולים בצורה קלה ונוחה.

הערות כלליות:
*) האתר נבנה מתוך יוזמה פרטית ואינו קשור לגוף משכנתאות כלשהו.
*) החישובים הנעשים ע"י האתר כגון החזר חודשי והחזר כולל, מחושבים ע"פ מיטב הבנתנו. אין לבעלי האתר כל אחריות במידה והחישובים אינם מדוייקים או אף שגויים.
*) החישובים בכל מקרה לא כוללים תשלומים לא-ישירים כגון ביטוח משכנתא, EMI, עמלת פירעון מוקדם, פתיחת תיק וכד'.
*) במשכנתאות המשתנות, הריבית נקבעת כל כמה שנים מחדש ע"פ עוגן כלשהו, למשל ריבית המשכנתאות הממוצעת או מדדים נוספים ע"פ שיקול הבנקים. באתר זה אנו חישבנו את הריבית מחדש ע"פ עוגן ריבית בנק ישראל (כלומר הפריים), מתוך הנחה שהתנהגות כל העוגנים דומה פחות או יותר.

נשמח לשמוע את דעתכם על האתר, לקבל רעיונות לשיפור או לתיקון.

Copyright © MashkantaView

http://www.mashkantaview.co.il